Учебници и учебни помагала

Списък на
разработени учебници и учебни помогала по български език и литература за училища в Республика Молдова с участие на членовете на дружеството Надежда Кара и Елена Рацеевa:

1. Демирева К., Вълчева Н., Кара Н. Български език. Учебник за 3 клас. Chişinău: Cartier, 1999. 176 с.

2. Демирева К., Вълчева Н., Кара Н. Български език. Учебник за 4 клас. Chişinău: Cartier, 1999. 176 c.

3. Кара Н. Български език и литература. Училищен курикулум за V, VI, VII, VIII, IX класове. Chişinău: Dosoftei, 2000. 35 c.

5. Демирева К., Кара Н. Български език и литература. Курикулум за лицейските класове (X-XII клас). Методическо ръководство. Chişinău: Pontos, 2000. 88 c.

6. Демирева К., Рацеева Е, Кавръкова Л., Кара Н. Български език. Учебник за 5 клас. Chişinău: Cartier, 2000. 256 с.

7. Кара Н., Рацеева Е. Рекомендации по организации тестирования в 4-м классе по болгарскому языку. Chişinău, 2000.

8. Программа по содержанию тестирования учащихся IV классов в 2000−2001 году. (Раздел «Болгарский язык»: Н. Кара, Е. Рацеева). Кишинэу: Лумина, 2001. 80 с. (с. 51-56).

9. Демирева К., Рацеева Е., Кара Н., Бурджиева Н. Български език и литература за 6. клас. Chişinău: Cartier, 2001. 256 с.

10. Рацеева Е, Кара Н., Цанков К. Български език и литература за 7. клас. Chişinău: Cartier, 2002. 320 с.

11. Рацеева Е. , Кара Н., Демирева К. Български език и литература за 8. клас. Chişinău: Cartier, 2003. 320 с.

12. Рацеева Е, Кара Н. , Демирева К., Георгиева М. Български език и литература за 9. клас. Chişinău: Cartier, 2003. 320 с.

13. Кара Н., Димитрова Н., Балтажи Г. Български език и литература. Курикулум за I-IV клас. В: Школьный куррикулум. I−IV классы. Кишинев: Лумина, 2003. 312 с. (с. 99-127).

14. Программа по содержанию тестирования учащихся IV классов. Раздел «Болгарский язык». Составители: Кара Н., Рацеева Е., Стоянова Т. Chişinău: Cartier, 2003. 109 с. (с. 79-93).

15. Демирева К., Кара Н., Вълчева Н. Български език за 3 клас. Chişinău: Cartier, 2004. 176 с.

16. Демирева К., Кара Н., Вълчева Н. Български език за 4 клас. Chişinău: Cartier, 2004. 176 с.

17. Кара Н., Натина М., Дериволкова Е. Слънчева пътека. Читанка за 3. Клас. Chişinău: Cartier, 2004. 200 с.

18. Кара Н., Натина М., Дериволкова Е. Къщичка на детство златно. Читанка за 4. клас. Chişinău: Cartier, 2004. 200 с.

19. Рацеева Е., Кара Н. Програма по български език и литература за изпита на степен бакалавър (в лицейски класове). Chişinău: Cartier, 2004. 24 c.

20. Limba bulgară. Programa pentru examenele de bacalaureat. Български език и литература. Съставители: Е. Рацеева, Н. Кара. Chişinău: Cartier, 2005. 24 p.

21. Демирева К., Рацеева Е., Кара Н. Български език и литература за 5 клас. Chişinău: Cartier, 2005.
156 c.

22. Limba bulgară. Programa pentru examenele de bacalaureat. Български език и литература. Съставители: Е. Рацеева, Н. Кара. Chişinău: Cartier, 2006. 23 p.

23. Limba si Literatura Bulgară. Curriculum şcolar pentru clasa a 5-a – 9-a. Autori: Kirilca Demireva. Nadejda Cara. Au perfectat curriculumul: la limba bulgară – N. Cara, la literatura bulgară – E. Raţeeva. Chişinău: Cartier, 2006. 45 p.

24. Демирева К., Рацеева Е., Кара Н. Български език и литература. Ghid de implementare a curriculumului modernizat în învăţămîntul licea liceal. Сhişinău: Ştiinţa, 2007. 68 p.

25. Рацеева Е., Кара Н., Цанков К. Български език и литература за 7 клас. Изд. трето, преработено. Кишинев, 2007. 320 с.

26. Кара Н., Рацеева Е., Демирева К. Български език и литература. Програма за изпит на степен бакалавър – 2008 година. Chişinău: Univers Pedagogic, 2008. 32 с.

27. Кара Н., Рацеева Е., Демирева К. Български език и литература. Държавен зрелостен изпит. Программа за изпит в 11 клас. Chişinău, 2008. 22 с.

28. Демирева К, Вълчева Н., Кара Н. Български език за 3 клас. Учебник. Chişinău: Cartier, 2008. 176 c.

29. Демирева К, Вълчева Н., Кара Н. Български език за 4 клас. Учебник. Chişinău: Cartier, 2008. 176 c.

31. Демирева, Е. Рацеева, Кара Н. Български език за 8 клас. Учебник. Chişinău: Cartier, 2008. 320 c.

32. Standarde educaţionale la discipline şcolare din învăţământul primar, gimnazial şi liceal. Limba rusă, limba ucrainiană, limba gagauză, limba bulgară. (Limba bulgară – N. Cara). Chişinău, 2008. 84 p. (p. 50-83).

33. Рацеева Е., Демирева К., Кара Н. Български език и литература: [Програма за изпит на степен бакалавър 2008 година]. Сhişinău: Univers Pedagogic, 2008. 31 c.

34. Кара Н., Демирева Н., Вълчева Н. Български език и литература: [Държавен зрелостен изпит. Програма за изпит в 11 клас]. Сhişinău: Univers Pedagogic, 2008. 22 c.

35. Демирева Н., Кара Н., Рацеева Е. Гид за приложение на Базовия курикулум за възпитаване на деца от предучилищна възраст в Република Молдова. Сhişinău: Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, 2009. 46 с.

36. Демирева Н., Кара Н., Рацеева Е., Кавръкова Л. Български език и литература за 5 клас. Chişinău: Cartier, 2010. 256 с.

37. Демирева Н., Кара Н., Рацеева Е. Български език и литература: Гид за прилагане на модернизирания курикулум по български език и литература в лицейските класове. Ghid de implementare a curriculumului modernizat pentru treaptă liceală. Chişinău: Cartier, 2010. 126 c.

38. Рацеева Е., Демирева Н., Кара., Н. Български език и литература. Курикулум. V–IX клас. Кишинев, 2010. 60 с.

39. Демирева К., Кара Н., Рацеева Е. Български език и литература: Курикулум в 10 – 12 клас. Chişinău: Ştiinţa, 2010. 52 p.

40. Демирева Н., Кара Н., Рацеева Е. Учебник по български език и литература за 9 клас. Chişinău: Cartier, 2011 72 с.

41. Кара Н., Рацеева Е. Български език и литература (I−IX кл.). Гид за прилагане на модернизирания курикулум за начална и гимназиална степен. Chişinău: Cartier, 2011. 98 с.

42. Демирева К., Кара Н., Рацеева Е. Български език и литература за 6 клас. Chişinău: Cartier, 2011, 255 с.

43. Демирева К., Кара Н., Вълчева Н., Рацеева Е. Български език за 3 клас. Chişinău: Cartier, 2012. 295 с.

44. Рацеева Е., Кара Н., Цанков Н. Български език и литература за 7 клас. Chişinău: Cartier, 2012, 320 с.

45. Демирева К., Рацеева Е., Кара Н. Български език за 4. клас. (Издание четвърто, преработено). Chişinău: Cartier, 2013. 296 с.

46. Демирева К. ,Рацеева Е., Кара Н. Български език и литература за 8. клас. (Издание трето, преработено). Chişinău: Cartier, 2013. 320 с.

47. Рацеева Е., Кара Н., Демирева К., Георгиева М. Български език и литература за 9. клас. (Издание трето, преработено). Chişinău: Cartier, 2016. 320 с.

48. Демирева К., Рацеева Е., Кара Н., Йорданова Д. Учебно помогало по български език и литература за 12. клас. Chişinău: Cartier, 2016. 320 с.

123456789101112

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *