ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА КНИГАТА ЗА РОДА ТАНОВИ ОТ ТАРАКЛИЯ

В Тараклийската районна библиотека бе проведена презентация на поредния труд на местния краевед и родоизследовател Георги Танов „Хроника рода Тановых.”. Книгата е издадена под егидата на Научното дружество на българистите в Република Молдова (НДБ в РМ). Структурно книгата  включва кратки биографии на около 200 представители на рода Танови.

Научният редактор на книгата д-р Иван Думиника, и.дл. председател на НДБ в РМ, отбеляза уникалността на този труд, подчертавайки, че авторът Георги Танов е извършил голяма проучвателска работа. От своя страна Иван Паслар, Председател на Тараклийская район, изрази увереност, че примерът на родоизследователската дейност на Г. Танов ще бъде последван от другите краеведи на района, за да се създадат нови подобни трудове. Д-р Николай Куртев направи обстоен анализ на представената книга, отбелязвайки, че авторът е успял не само да проучи архивни документи, но и да установи връзки с представители на рода Танови, които живеят извън Република Молдова. Ана Войтович, директор на Дома на творчеството в Тараклия, отбеляза личните качества на автора, обръщайки особено внимание на неговата неуморима трудолюбивост и упоритост в процеса на изследванията. Надежда Танова, директор на районната библиотека, разказа, че книгите на Георги Танов се ползват с голям интерес от читателите, които се интересуват от краезнание. Поетът и журналист Димитър Боримечков се спря на съвместното сътрудничество с Георги Танов и изрази мнението, че той е достоен продължител на родолюбивото дело на прочутия тараклийски краевед Петър Кайряк.

Накрая авторът Георгий Танов подробно разказа как е работил над книгата си, отбеляза и това, което не е успял да направи. Запозна присъстващите с бъдещите си планове. Например работи над нов труд, в който ще представи някои малко познати или даже забравени личности, проявили се в обществения, културния и икономическия живот на Тараклия.         Пресслежба на НДБ в РМ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *