ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ ДО Д-Р, ДОЦ. НАДЕЖДА КАРА

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ НАУЧНОТО ДРУЖЕСТВО НА БЪЛГАРИСТИТЕ В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА

                                                                                              ДО

     1 януари 2020 г.                                                                       г-жа Надежда КАРА,

доцент, доктор по филология

 

 Уважаема Надежда Василиевна,

    Колегите Ви от Научното дружество на българистите в Република Молдова (НДБ в РМ)  имат честта  най-сърдечно  да Ви поздравят с Вашия юбилей!

   Вие заслужено можете да се гордеете с изминалия  професионален път: преводач,  доцент в Кишиневския държавен университет и Кишиневския педагогически университет „Й. Крянга”, старши научен сътрудник, завеждащ сектор по българистика  към АНМ.

   Важно направление във Вашата дейност са научните изследвания. Успешно работите върху проучването на българските диалекти сред бесарабските българи. Особено съществен е приносът Ви в проучването, касаещо състоянието на българския език и ролята му в обществената сфера в Република Молдова. Също успешно изследвате теми, свързани със съпоставителното езикознание на славянските езици  и т. н.  

   Широко сте известна като автор и съавтор на различни курикулуми, учебници, учебни помагала по български език и литература, сред които цикъл от учебници по български език, получили висока оценка от специалисти и преиздавани няколко пъти. Значителен е  Вашият  принос в преподаването на  български език  на различни курсове, организирани както от обществени организации, така и от държавни институции. Напълно се отдавате на Българското неделно училище към НДБ. Имате  активно участие в провеждането на олимпиади  по български език като председател или член на журито. Доста допринасяте за преводи от български на руски и обратно, редактиране на научна, публицистична и художествена литература на български език на писателите и учените.

    Като един от основателите на НДБ в РМ и дългогодишен зам.-председател развивате голяма организационна дейност по изучаване и пропагандиране на българската история, родния език, конкретно за езиковите проекти на Дружеството. Със своята интелигентност и широка ерудиция Вие допринасяте значително за дейността и на други български организации и държавни институции, които се ангажират с проблемите на българите, сред които е Тараклийският държавен университет „Гр. Цамблак”. В българското движение сте известна със своята скромност, порядъчност, всеотдайност, готова винаги да помогнете.

   Надяваме се, че още дълги години ще ни радвате със своите проучвания, великолепни уроци по български език, а също така и със съвети от богатия си жизнен и духовен път.

           ЧЕСТИТО! ЗА МНОГО ГОДИНИ!

                                                   Управителен съвет на НДБ в РМ

 

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С

от

Културно-просветно дружество за връзки с бесарабските и таврийските българи

“РОДОЛЮБЕЦ” – гр. София

До

доц. Надежда КАРА

гр. Кишинев, Молдова

Уважаема Надежда Василиевна,

   Първият ден на Новата 2020 година е и Ваш личен празник – ден, в който отбелязвате своя 70-годишен юбилей. По този повод Дружеството за културни връзки с бесарабските и таврийските българи „Родолюбец” искрено Ви поздравява!

   Вашият житейски път е пример за безрезервна отдаденост на науката и преди всичко на българистиката. Като българка, отрано закърмена с традициите и вярванията на своя род, Вие отдавате творческата си енергия за изследване и съхраняване на неоценимото духовно богатство на българския език, за овладяване на книжовната му норма от младите потомци на българските преселници в Бесарабия.

   Детството Ви е белязано с трудности и трагични събития, които семейството Ви е трябвало да преживее по времето на сталинските репресии. Родителите Ви Мария и Васил се срещат и свързват съдбите си в Казахстан, където семействата и на двамата са депортирани през 1940 г. Сключват брак през 1946 г. и се завръщат в родната Бесарабия с надеждата тук да устроят своя живот. Но, подложени на репресии, по-късно отново са депортирани в Казахстан. Така по време на пътуването в студената новогодишна нощ на 1950 г. се раждате Вие. Съдбата повелява до 12-годишната си възраст да живеете в градчето Актюбинск. Тук през 1955 г. губите майка си, която умира при раждането на второто си дете. За Вас продължават да се грижат нейните родители, които Ви възпитават в дух на уважение и обич към българските традиции и в православна духовност и вярност към Светото Писание. Заедно с тях се завръщате в Бесарабия през 1962 г. и се установявате за постоянно в Кишинев.

   Забележителен е пътят Ви в образованието и по-късно в науката. След завършване на средното училище постъпвате във филологическия факултет на Кишиневския университет със специалност руски език и литература. Следва аспирантура в Ленинградския държавен университет, където защитавате докторска дисертация. Но съзнанието за българската Ви принадлежност насочва интересите Ви към специализация по българска филология във Великотърновския университет, както и към по-тясната специализация по социолингвистика в Софийския университет. Така се формирате като езиковед с висока научна подготовка и изследователски способности.

   Трудовият Ви път за кратко преминава през „Интурист”, а през 1974 г. започва кариерата Ви на университетски преподавател във филологическия факултет на Кишиневския университет. Създавате истинска школа, през която преминават много от известните сега в Молдова филолози.

   Приоритетните Ви занимания в областта на лингвистиката дават резултати, които оставят трайна следа в науката. Задълбочени и с приносен характер са разработките Ви по теми из областта на съпоставителното езикознание на славянските езици, на лексикологията, социолингвистиката и лингвофолклористиката. Значим е приносът Ви в проучване състоянието на българския език в Молдова. Именно тези научни интереси Вие проявявате като старши научен сътрудник в сектора по българистика на Института за културно наследство към Молдовската академия на науките.

   Заедно с научноизследователската си дейност Вие имате съществен принос и в сферата на образованието на български език. В тази мащабна практикоприложна дейност се изявявате като съавтор на курикулуми, учибници и учебни помагала по български език и литература. Като един от основните автори на тази учебна документация Вие завинаги свързвате името си с многогодишния подем в образователното дело в Молдова, насочено към разпространяването и усвояването на малцинствените езици и в частност на книжовния български език сред сънародниците ни тук.

   Не можем да не отбележим участието Ви в републиканските олимпиади по български език като председател и член на журито, като преводач и редактор на научни издания. Забележителна през последните години е просветителската Ви дейност като преподавател по български език в Неделното училище към българската библиотека „Христо Ботев” в Кишинев. Вие влагате своя труд и в широка обществена дейност, свързана с проблемите на българите в Молдова – семинари, конференции, чествания.

   Важно е да отбележим, че успоредно с многостранната си научна и обществена дейност Вие отгледахте и възпитахте двама прекрасни синове.

   Със своята интелигентност, ерудиция и всеотдайност на българската кауза Вие, доц. Кара, се радвате на уважението и почитта на българската общност в Молдова. С дълбока признателност за стореното от Вас се отнасяме и тук, в България, където  дейността Ви е известна на широк кръг научни дейци и общественици.

  Ръководството на Дружество “РОДОЛЮБЕЦ” най-сърдечно Ви поздравява със 70-годишния юбилей, като Ви желаем здраве, тварческа енергия и нови успехи както в науката, така и в родолюбивата Ви обществена дейност на ползу роду!                                                                             

          01.01.2020 г.

         гр. София

    Съпредседатели на Дружество “РОДОЛЮБЕЦ”:

Галин Георгиев, Наталия Димитрова, Александър Пейчев              

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *