ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

НАУЧНО  ДРУЖЕСТВО НА БЪЛГАРИСТИТЕ  В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С

 До  доцент, д-р Надежда КАРА,

зав. Секция „Българистика” към АНМ,

 зам.-председател на   НДБ в РМ

Многоуважаема Надежда Василевна,

   Управителният съвет на Научното дружество на българистите в Република Молдова най-сърдечно  Ви честити юбилея !

  Срещате го като известен учен-българист и педагог, дългогодишен преподавател по български език в Държавния университет на Република Молдова и Кишиневския педагогически университет „Ион Крянга”, старши научен сътрудник, а от 2012 г. – завеждащ секция „Българистика” към  Молдовската Академия на науките, заместник-председател на НДБ в РМ.

   Значителен е научният Ви принос в изучаването на старобългарската граматика, на говорите на бесарабските българи, на езиковите взаимовлияния. Високо се оценяват Вашите студии и статии по съвременното състояние и функциониране на българския език в Молдова. Вие сте и един от основните автори на цикъл учебници по български език и литература от 3 до 9 клас.

   За нас Вие сте една от най-проявените преподаватели на българския език в Молдова: в Държавния и Педагогическия университети в Кишинев, а също така в Българското неделно училище. Като председател на Комисията за държавните изпити доста съдействахте и на работата на Тараклийския държавен университет „Гр. Цамблак”. Много допринасяте за преводи и редактиране на научна, публицистична и художествена литература на български език на писателите и учените от Молдова.

  Ние сме благодарни за Вашия значителен принос в създаването на нашето академическо българистично дружество. Като заместник председател от самото начало, повече от двадесет години, водите голяма организационна работа по изучаване и пропаганда на българската история, родния език, конкретно отговаряйки за филологически проекти на Дружеството, активно участвате в лингвистични, социологични и фолклорни теренни изследвания на българския език в Молдова. Под Вашето научно ръководство и съръководство се проведоха редица научни конференции, социолингвистични проучвания, Вие сте редактор и съредактор, член на редколегия на редица издания.

  Със своята ерудиция и тънка интелигентност Вие допринасяте за дейността и на другите български организации и държавни институции, които се ангажират с български проблеми, преди всичко на Бюрото за националните малцинства, Българската община, Българската библиотека „Хр. Ботев” в Кишинев, Българския лицей „Васил Левски” в Кишинев и т.н.

    В българското движение в Молдова Вие сте известна и със своята скромност, порядъчност, всеотдайност, а и с това, че винаги сте готова да помогнете.

    Вашата дейност е отбелязана с почетни грамоти и знаци от молдовски и български държавни и обществени институции, Вие сте номинирана и като „Българка на годината – 2012.”

   В деня на юбилея Ви пожелаваме здраве, благополучие, нови успешни научни и обществени прояви ! ЧЕСТИТО !

   Председател на НДБ в РМ                               д-х.и.н. Николай  ЧЕРВЕНКОВ

         1 януари 2015 г.

 

 

КАРА Надежда Васильевна

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *