ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ДО Д-Р ИВАН ЗАБУНОВ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

До г-н доц. д-р Иван ЗАБУНОВ

            Многоуважаеми  колега!

Управителният съвет на Научното дружество на българистите в Република Молдова най-сърдечно Ви поздравява по случай 70-годишния Ви юбилей!

Радваме се, че го посрещате като активен деятел на българската етническа общност в Република Молдова. Неоспорим е приносът Ви в българското национално-културно движение на бесарабските българи на съвременния етап. Вече няколко десетилетия сте идеен вдъхновител и ръководител на Българското дружество „Възраждане”, първата обществена организация на българите в Република Молдова.

Не без Вашите обществени усилия бяха приети важни решения на държавните власти по съхраняване и развитие на българската култура в Република Молдова, успешно се развиват културните, икономически и политически връзки между прародината ни България и Република Молдова. Важно е, че това се включваше в генералната линия на дейността Ви като депутат на парламента, председател на  Координационния съвет на Бюрото по междуетнически връзки, Държавен съветник I-ва класа и т.н. Същевременно, Вашата активна обществена дейнос всестранно способствува за  хармонизацията на междуетничеките отношения в нашата  Република Молдова.

Много е важен Вашият научен принос в изследването на миналото на бесарабските българи. Вашите трудове – монографиите „Българите в южна Русия и национално Българско Възраждане през 50–70-те г. на XIX в.“ и „Българо-руски обществено-политически връзки (50–70-е гг. на XIX в.), книгата  „Обновена Твърдица” (в съавторство с д-р К. Поглубко), сборникът „Българите в Република Молдова. Организационна дейност”, както и мнгобройните ви статии имат голям принос в осветляването на миналото и настоящето  на бесарабските българи, българо-руските политически отношения, на историята на родното Ви място.

Признателни сме, че поддържаме активно творческо сътрудничество между нашите дружества, като провеждаме съвместни конференции, празници,   издания и други прояви, насочени към укрепване на българщината  сред сънародниците ни в Молдова.

В този празничен ден Ви пожелаваме здраве, нови успехи в научния живот, благополучие и радост!

Многая лета! Честито!

Председател на НДБ в РМ
Проф., д.и.н. Николай Червенков
гр. Кишинев, 28.06.2018 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *