ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ДО ДОЦ., Д-Р ЕВДОКИЯ СОРОЧЯНУ

НАУЧНО ДРУЖЕСТВО      SOCIETATEA ŞTIINȚIFICĂ

НА БЪЛАРИСТИТЕ В           A BULGARIȘTILOR DIN

РЕПУБЛИКА МОЛДОВА     REPUBLICA MОLDOVA

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

До

г-жа Евдокия СОРОЧЯНУ,

доцент, доктор по филология

 

Уважаема Евдокия Степановна!

            Управителният съвет на Научното дружество на българистите в Република Молдова (НДБ в РМ) най-сърдечно Ви поздравява по случай Вашия 65-годишен юбилей!

            В този светъл за Вас ден с голямо удоволствие отбелязваме Вашата значима роля в молдовската българистика. Вие сте една от първите лястовички, които през 1976 г. като една от най-добрите студентки на Филологическия факултет на Кишиневския държавен университет бяхте пратени в прародината ни – България, където следвахте в най-стария и прочутия ВУЗ – Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Тук станахте специалист по български език и литература. Едновременно, следвайки в Кишиневския държавен университет, станахте специалист по руски език и литература. Важно е, че в родния си молдовския алма-матер започнахте да преподавате български език не само на бесарабски българи и на други представители на етнически групи. Като преподавател в Молдовския държавен университет и в Кишиневския държавен педагогически университет „Йон Крянга”, като заместник-декан на Филологическия факултет, положихте големи усилия в подготовката на нови педагогически кадри по български език и литература за българските училища на Република Молдова. Разработихте дидактическа база за подготовка на бъдещи специалисти чрез съставяне на курикулуми, методическа литература и курс лекции и т. н.

    Оценяваме активната Ви научно-изследователска дейност. Освен задълбочените Ви проучвания в гагаузоведението, имате неоценима роля и в българистиката. Още като аспирантка в Институт по славяноведение и балканистика (Москва), под ръководство на известния лингвист-славист и фолклорист Никита Толстой успешно защитихте докторска дисертация по тема „Терминология на българската календарна обредност в сравнения с гагаузската (на материалите на българските и гагаузските диалекти в Бесарабия)” (1995). Вече като научен сътрудник в Института за културно наследство към Молдовската академия на науките (от 2000 г.) в своите проучвания продължихте да се интересувате с традиционната култура на българите в Молдова и Украйна. Научните Ви статии, засягащи етно-лингвистичните аспекти на календарните обреди на бесарабските българи, са богати с фактологичен и теренен материал и не губят своята актуалност. Има голяма ценност и „Речник на българската лингвистична терминология с руски и румънски съответствия” (2014). Надяваме се, че в скоро време ще бъде публикуван ръкописът на монографията Ви, посветена на терминологията на календарната обредност на бесарабските българи.

       Радваме се, че дълги години активно членувате в НДБ в РМ.

       В този тържествен ден пожелаваме Ви нови научни успехи и много здраве. На многая и благая лета!

                                                                    Д-р Иван ДУМИНИКА,

и. дл. председател на НДБ в РМ

27 декември 2019 г.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *