ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ДО АКАД. МИХАИЛ СТАНЧЕВ

       ДО

                      Михаил СТАНЧЕВ,

професор, доктор на историческите науки,

ръководител на катедра Нова и най-нова история”

в Харковския национален университет В. Каразин”,

чуждестранен член на Българската академия на науките  

      Многоуважаеми академик Станчев!

   Управителният съвет на Научното дружество на българистите в Република Молдова (НДБ в РМ) най-сърдечно Ви поздравява по случай 70-годишния Ви юбилей!

   Нашите творчески контакти започват още от студентските Ви години, когато твърде ясно се определихте и решихте да се свържете с историческата българистика. Благодарение на нашето дългогодишно сътрудничество, ние станахме преки свидетели на Вашия професионален път и ръст.

    Вие постоянно ни радвате с многобройните и многоаспектните си успехи, преди всичко на научно ниво. За нас особено са интересни и важни проучванията Ви, с които се занимава и молдовската историография: различни аспекти на историята на българите в Молдова и Украйна. Специално бихме отбелязали капиталния Ви двутомния труд „Болгары в Российской империи, СССР, странах Балтии и СНГ”, в който представихте статистични данни за българското население от XVIII до началото на XXI век, както и тази биографична енциклопедия, която обхваща повече от 1700 биографии. Важно място в творчеството Ви заема трудът, посветен на отделен род от бесарабска фамилия – Станчеви, от родното Ви село Кортен.

   Разбира се, добре сме запознати с Вашите творби и по други проблеми и теми. Не можем да не констатираме, че именно при Ваше непосредствено участие беше доказан българският произход на Васил Каразин, а и проявихте големи усилия Харковския национален университет да носи неговото име. Благодарение на Вас при същия университет вече над 18 години успешно работи Центърът по българистика и балкански изследвания „Марин Дринов”.

   Признателни сме, че Вие редовно следите нашите публикации, отзовавате се на тях, активно участвате в нашите научни издания и конференции. Доста наши книги излязоха благодарение на Вашите препоръки. От друга страна, молдовските изследователи са представени в изданията, научните срещи, които са осъществени под Ваше непосредствено научно ръководство, особено в списанието „Дриновски сборник“.

  Благодарни сме на Вас, че бяхте опонент при защитата на дисертационните работи, подготвени от молдовските българисти.

   Ние, Вашите сънародници от Бесарабия, не може да не се радваме и гордеем, че Вие в съвременния период станахте единствен действителен член на Българската академия на науките от бесарабско-български произход.

  Възхитени сме от Вашето решително участие в осветяването на съвременните тревожни събития в Украйна. По-рано, бъдейки ангажиран в дипломатическата служба към Посолството Украйна в България и Министерството на външните работи на Украйна, активно защитявахте националните интереси на държавата, която с успех представяхте на международно ниво.

   Ние, колегите Ви от Научното дружество на българистите в Република Молдова, надяваме се и за нататък да продължим нашето плодотворно сътрудничество, още повече, че има доста проблеми, които изискват съвместно молдовско-украинско научно проучване.

   Многая и благая лета!

Председател на Научното дружество на българистите в Република Молдова,

 доктор на историческите науки Иван ДУМИНИКА

                                                                                                 

                                                                       Почетен председател на Научното дружество на българистите в Република Молдова,

доктор на историческите науки Николай ЧЕРВЕНКОВ

 

 гр. Кишинев  

   28.IV.2023 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *