О Б Я В А

      Уважаеми колеги-българисти!

    През 2016 година се навършват 30 години, откакто се започна изучаването на българския език в училищата с компактно българско население в Република Молдова. Във връзка с този юбилей Научно Дружество на българистите в Република Молдова, Асоциация на учители българисти в Република Молдова, Катедра Език и общуване към Педагогическия държавен университет «Ион Крянга» организират на 4 и 5 ноември 2016 година научна конференция на тема:

    Българският език в Република Молдова. Минало и настояще.

   Ще работят две секции:

  1. Функциониране на българския език в Република Молдова: проблеми, постижения и перспективи.

  2. Междукултурният диалог в процеса на лингвистическото образование.

    Същовременно ще се проведе презентация на сборника на Емил Миланов «Да не угастват българските огнища извън България», издадена от Научното дружество на българистите в Република Молдова.

     Желаещите могат да подадат заявки за участие до 30 октомври 2016 година на адрес: nadejda.dimitrova@rambler.ru.

         Докладите ще се публикуват в електронен вид. Обемът на статията трябва да е до 3 страници А4 формат doc или rtf., шрифт Times New Roman 12.

Работни езици на конференцията – български, румънски, руски

            Конференцията ще се проведе в Кишиневския държавен педагогически университет „Ион Крянга“

Адрес: гр. Кишинев, ул. Ион Крянга 1, блок 1     

vechen_calendar_2009_05-754x1024                                                                                 

Оргкомитет

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *