ОТДЕЛЪТ ПО БЪЛГАРИСТИКА НА ИНСТИТУТА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА НАВЪРШИ 30 ГОДИНИ

Отделът по българистика на Института за културното наследство (ИКН) към Министерството на образованието, културата и изследванията на Република Молдова тази година навърши 30 години. По този повод в стените на Молдовската академия на науките в рамките на Международна институтска научна конференция „Културно наследство: изследване, оценка и популяризиране: IX издание”, се проведе Кръгла маса с участие на учени-българисти.

Официалната част на Кръглата маса

   В тържествената част на мероприятието днешните сътрудници на отдела по българистика (н. с. Емилия Банкова, д-р Иван Думиника, д-р Александър Кавалов и д-р, доц. Надежда Кара) получиха поздрави от представители на различни обществени и научни организации. C приветсвеното слово към присъстващите се обърна Наталия Гръдинару, научен секретар на Института за културното наследство. Отделът беше поздравен от Посланика на Република България в Република Молдова г-н Евгени Стойчев. Почетен академик на Българската академия на науките проф. Михаил Станчев поднесе Поздравителен адрес от името на Центъра по българистика и балканистични проучвания „М. Дринов” към Харковския национален университет „В. Н. Каразин” (Украйна). Научното дружество на българистите в Република Молдова (НДБ в РМ) в лицето на д.и.н. Николай Червенков честити колегите и им връчи Почетни дипломи и Поздравителен адрес (текстът се прилага).

   Във втората част на Кръглата маса бяха изнесени научни доклади, засягащи различни аспекти по история и култура на българската етническа общност в Бесарабия. Д.и.н. Николай Червенков разкри основните етапи от изграждането на академическата българистика в Молдова, като очерта перспективите за по-нататъшното й развитие. Д-р Диана Никогло направи подробен анализ на българистичните проучвания на д-р Иван Грек (във връзка с 80-годишния му юбилей). Акад. Михаил Станчев представи информация за дипломати от България с  бесарабско-български произход. Д-р Иван Думиника разказа за ролята на Кръсте Мисирков в откриването в Болград (през май 1918 г.) на Педагогически курсове за български език. Етнологическите аспекти бяха представени в доклада на д-р Александър Кавалов, който проследи езическите елементи в календарната обредност на българите. в Република Молдова. Научен сътрудник Емилия Банкова сподели информацията относно занаятчийските традиции по дървообработване в Твардица и Тараклия. Докладът на доц. д-р Надежда Кара анализира концепта „къща”, който е отразен в песенния фолклор на българите в Молдова и Украйна. Г-жа Анжела Олъреску, директор на библиотеката „Христо Ботев” – гр. Кишинев, разказа за дейността на това учреждение в популяризацията на творчеството на българските поети от Република Молдова.

   Накрая  зав. отдела по българистика  доц. д-р  Надежда Кара благодари участниците на „кръглата маса” и изрази увереност, че сътрудниците ще продължат 30-годишните традиции за проучването на миналото и настояще на бесарабските българи.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

До

д-р, доц. Надежда КАРА,

ръководител на групата „Етнология на българите”

към Института за културно наследство

Уважаема Надежда Василевна!

         Научното дружество на българистите в Република Молдова (НДБ в РМ) има честта да Ви поздрави по повод 30-годишнината на групата „Етнология на българите” към Центъра по етнология при Института за културно наследство.

       За този относително кратък за историята на групата период сътрудниците на българистичния отдел са се изявявали като специалисти по различни проблеми на историята и етнологията на българската етническа общност в Република Молдова, а самата секция стана едно от основните научни звена в академическата сфера в нашата държава. И това не е случайно. Тук в продължение на много години работиха изтъкнати българисти, които оставиха своя следа в българистиката.

      Много е важно да се отбележим, че научните сътрудници на Вашето подразделение активно участваха в реализацията на различни изследователски проекти, които доведоха до появата на значими трудове по българистика като например: „Библиографски указател на литературата за българите в Украйна и Молдова” (2003).

     В рамките на този академически отдел бяха разработени и публикувани монографии за различни аспекти от миналото на бесарабските българи (преселване, социално-икономическо развитие, просвета и образование), написани от такива изтъкнати историци българисти като: Николай Червенков, Иван Грек, Савелий Новаков, Екатерина Челак и Иван Думиника. Освен това в българистичния отдел бяха реализирани етнографски (Александър Ковалов, Емилия Банкова, Евгения Пейкова, Елена Капацина), музиковедски (Петър Стоянов), литературоведски (Владимир Калоянов) и езиковедски (Надежда Кара, Николай Тодоров, Снежана Никифорцева) трудове.

     Трябва да се отбележи и плодотворното сътрудничество на нашето Дружество с групата „Етнология на българите”, което се дължи на факта, че всички сътрудници на това академическо звено се явяват и активни членове на НДБ в РМ. Струдниците на сектора по българистика участваха в съвместно социологическо проучване на НДБ в РМ и Социологическата асоциация на България (1994). Заедно организирахме научни конференции като например: „Бесарабските българи: история, култура и език” (2014). Издадохме редици научни сборници, един от които е: „Молдовско-български връзки: история и култура” (2017).

      Надяваме се, че сътрудниците на групата „Етнология на българите” все така ще бъдат активни в своята научноизследователска дейност. Пожелаваме на Вас много здраве, успехи и нови научни постижения.                                               

Управителен съвет на НДБ в РМ

            31 октомври 2019 г.

 

Пресслужба на НДБ в РМ

Използвани са снимките на Пресслужба на НДБ в РМ и Ирина Богоева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *