ОБЯВА – ИЗДАВАНЕ НА СБОРНИК С НАУЧНИ СТАТИИ

   Научното дружество на българистите в Република Молдова работи над поредния випуск на поредицата „Молдовско-български връзки. История. Етнология. Лингвистика”. Координатори – проф. д.и.н. Николай Червенков и д-р Иван Думиника.

  Молим да приемете участие в сборника, като съообщите названието на статията си до 1 май 2017 г., а самата работата да изпратите до 1 НОЕМВРИ 2017 г. на един от трите езика – български, румънски и руски.

   Изисквания към оформянето на статиите:

  1. Обем до 15 стр., формат – А 4.

  2. Шрифтът – Times New Roman, кегел – 12, междуредие – 1,5.

  3. Бележки под линия в края на всяка страница, шрифтът – Times New Roman, кегел – 10.

   Примери за оформяне на бележките:

   Статии:

1 Челак Е. Отдел Болгаристики: вызовы и достижения (1997−2004 г.) // Бесарабските българи: история, култура и език. Кишинев, 2014, с. 48-62.

Монографии:

2 Мещерюк И. И. Переселение болгар в Южную Бессарабию 1828-1834 гг. (Из истории развития русско-болгарских дружеских связей). Кишинев, 1965, с. 135

  1. Резюме /до 400 знака/. За статиите на румънски език – резюме на български, а за статите, написани на руски и български, резюме – на румънски.

  2. Сведения за авторите.

  3. Виж пример от предишният брой на сборника.

Адрес за контакти :  duminicaivan@yandex.ru

                                                                       Координаторите

  Societatea Ştiinţifică a Bulgariştilor din Republica Moldova pregăteşte al cincilia volum de studii din seria Relaţiile moldo-bulgare. Istorie. Etnologie. Lingvistică”. Сoordonatori  dr.hab. prof. Nicolai Cervencov şi dr. Ivan Duminica.

   Cu acest prilej, vă invităm să ne expediaţi propuneri cu denumirea articolelor până la 1 mai 2017, iar înseşi articolele în limba bulgară, română sau rusă – până la 1 NOIEMBRIE 2015.

  Condiţii de publicare:

  1. Volumul articolului nu trebuie să depăşească 15 pagini, formatul– А 4.

  2.Textul trebuie să fie redactat în Word, la 1,5 rând cu corp 12, fontul Times New Roman, notele în subsolul fiecărei pagini, utilizând opțiunea Footnote, același caracter, mărimea 10.

 Exemplu de citare

 Articole:

  1 Челак Е. Отдел Болгаристики: вызовы и достижения (1997−2004 г.) // Бесарабските българи: история, култура и език. Кишинев, 2014, с. 48-62.

  Monografii:

  2 Мещерюк И. И. Переселение болгар в Южную Бессарабию 1828-1834 гг. (Из истории развития русско-болгарских дружеских связей). Кишинев, 1965, c. 135.

  3. Textele în română trebuie să fie însoţite de un rezumat în limba bulgară, iar cele în bulgară şi rusă – de un rezumat în română (400 de semne).

  4. Lucrarea trebuie să includă numele complet al autorului, gradul ştiinţific şi instituţia unde activează.

  5. Vezi exemplul culegerii de studii,  editate anterior.

  Adresa de contact:

  e-mail: duminicaivan@yandex.ru

                                                                                 Coordonatori

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *