18
февр.
2018

НОВ СБОРНИК ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА

  Научното дружество на българистите в Република Молдова издади сборник „Брод през годините”, на който авторката Кирилка Демирева бе преподавателка от България в Теоретичен лицей „Васил Левски“ – Кишинев и е посветен на нейния юбилей.

  Кирилка Демирева е родена на 08. 02. 1948 г. Завършва българска филология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (1971). Работила е като учителка, директор на училище и като експерт по български език и литература в Регионален инспекторат по образованието, Хасково и в Министерството на образованието и науката, София. След 1997 г. професионалните ѝ интереси са свързани с езиковото и литературното образование на бесарабските българи. Продължително време работи в Български теоретичен лицей „Васил Левски“, гр. Кишинев, Молдова. Съавтор е на учебници и методически материали. Пише и литературна критика. Има публикации в български и в молдовски издания.

    Книгата „Брод през годините” включва ескизи и статии, които в преобладаващата си част са тематично насочени към някои аспекти на образователното и културното развитие на българската общност в Бесарабия, в частност в Молдова. Структурирана е от четири раздела, чието вътрешно единство се основава на проблемите на обучението по български език и литература, както и на художествените постижения на писатели и поети предимно от Бесарабия. Четвъртата част има мемоарен характер. Структурно определящ е и стилът – от научен до есеистичен. Книгата следва хронологията на създаване на текстовете и разчита на широк кръг читатели.

  Някои от статиите засягат различни обществени събития. Кирилка Демирева умее да открои тяхната значимост в живота на българската бесарабска общност. Така се разкрива още една важна черта на авторката като личност – умение да се ориентира в динамиката на времето. И това е качество на учен-изследовател – мислещ и възприемащ света през същностни категории

  Надявами се, че този сборник е само едно начало. Радвами се, че чрез неговото съдържание имаме възможност да се докоснем до личността на Кирилка Демирева, до полето на нейните творчески интереси.

Leave a Reply

*

captcha *