НОВ СБОРНИК ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА

  Научното дружество на българистите в Република Молдова издади сборник „Брод през годините”, на който авторката Кирилка Демирева бе преподавателка от България в Теоретичен лицей „Васил Левски“ – Кишинев и е посветен на нейния юбилей.

  Кирилка Демирева е родена на 08. 02. 1948 г. Завършва българска филология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (1971). Работила е като учителка, директор на училище и като експерт по български език и литература в Регионален инспекторат по образованието, Хасково и в Министерството на образованието и науката, София. След 1997 г. професионалните ѝ интереси са свързани с езиковото и литературното образование на бесарабските българи. Продължително време работи в Български теоретичен лицей „Васил Левски“, гр. Кишинев, Молдова. Съавтор е на учебници и методически материали. Пише и литературна критика. Има публикации в български и в молдовски издания.

    Книгата „Брод през годините” включва ескизи и статии, които в преобладаващата си част са тематично насочени към някои аспекти на образователното и културното развитие на българската общност в Бесарабия, в частност в Молдова. Структурирана е от четири раздела, чието вътрешно единство се основава на проблемите на обучението по български език и литература, както и на художествените постижения на писатели и поети предимно от Бесарабия. Четвъртата част има мемоарен характер. Структурно определящ е и стилът – от научен до есеистичен. Книгата следва хронологията на създаване на текстовете и разчита на широк кръг читатели.

  Някои от статиите засягат различни обществени събития. Кирилка Демирева умее да открои тяхната значимост в живота на българската бесарабска общност. Така се разкрива още една важна черта на авторката като личност – умение да се ориентира в динамиката на времето. И това е качество на учен-изследовател – мислещ и възприемащ света през същностни категории

  Надявами се, че този сборник е само едно начало. Радвами се, че чрез неговото съдържание имаме възможност да се докоснем до личността на Кирилка Демирева, до полето на нейните творчески интереси.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *