НОВ ДОКТОР ПО БЪЛГАРИСТИКА – КОЛЕЖКАТА МАРИНА МИРОН

   На 19 септември 2019 г. в Молдовската академия на науките се състоя публична защита на дисертационен труд на Марина МИРОН (КАРАДЖОВА) по тема: „Casa tradițională a bulgarilor din Republica Moldova ca parte a patrimoniului istoric” („Традиционната къща на българите в Република Молдова като част от историческото наследство”). Научни ръководители на дисертанта са д.и.н. Николай Демченко и д-р Диана Никогло. Официални рецензенти на защитата станаха молдовски българисти д.и.н. Николай Червенков и д-р Иван Думиника. В специализираната комисия по защита влизаха известни специалисти по история, етнология и архитектура: д.и.н. Лилиана Кондратикова, д-р Наталия Гръдинару, член-кор. Мариана Шлапак, д.и.н. Георге Постика, д-р Александру Фуртуна, д.и.н. Елизавета Квилинкова. В своите рецензии и становища те бяха единни във високата оценка на дисертационния труд, отбелязаха приноса на докторантката в проучването на структурата и функцията на традиционната къща на българите в Република Молдова, подчертаха голямото значение на сравнителния анализ между българската къща в метрополията (България) и диаспората (Република Молдова). Учените гласуваха единогласно за присъждане на М. Мирон научна степен „доктор по история” по специалността „Етнология”.

   Научното дружество на българистите в Република Молдова честити Марина Мирон във връзка с придобиването научна степен „доктор по история” и пожелава й успехи на професионалното поприще.

 

д-р Марина МИРОН
д-р, доц. Диана НИКОГЛО – научния ръководител
д.и.н. Николай ЧЕРВЕНКОВ – официален рецензент
д-р Иван ДУМИНИКА – официален рецензент
Колеги българисти от Молдовската академия на науките
(От ляво надясно на снимката: д-р Иван ДУМИНИКА, д-р Александър КОВАЛОВ, д-р Диана НИКОГЛО, н.с. Емилия БАНКОВА, д.и.н. Николай ЧЕРВЕНКОВ, д-р Евдокия СОРОЧЯНУ, д-р Марина МИРОН)

Пресслужба на НДБ в РМ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *