НОВА КНИГА ЗА БОЛГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ

   Наша сънародничка от Република Молдова д-р Татяна Караиванова, която живее и работи като преподавател в София, публикува въз основа на нейната докторска дисертация монография «Учебници, издадени в Болградската гимназия (1861–1875). Сливен: ИК „Огледало“, 2018. 318 с.». Дори, че книгата излезе от печат преди две години, по случай 160-година от основаването на първото българско средно училище, само неотдавна тя се появи в книжарниците.

   Честито колежка д-р Т. Караиванова с този интересен и актуален труд !

Очакваме нови изследвания !

                                               Прес-служба на НДБ в РМ

   Прилагаме извадка от резюме на авторката на книгата, с което тя се открива.

   Изданието е посветено на първото българско средно училище – Болградската гимназия, на функциониращата към нея печатница и издадена книжна продукция. Специално внимание е отделено на директорите и педагозите – видни възрожденски учебникари и книжовници и на техните усилия за развитие на образователния процес като организатори и автори на учебници. Направен е задълбочен книговедски анализ на десет учебника по роден език – 5 буквара, 1 читанка и 4 граматики. Изследваните учебници по роден език изпълняват ролята не само на учебни помагала, даващи определени езикови и литературни знания, но и на литература, възпитаваща в патриотичен дух.

   Разгледана е цялостната продукция на печатницата, нейната тематична насоченост и ролята и за изграждане и развитие на моралните ценности на българите. Разкрити са и анализирани промените на възпитателните модели и тяхното внедряване чрез учебната литература.

   Резултатите от изследването утвърждават извoда, че Болградската гимназия през Възраждането е играла роля на основен образователен и просветителски център не само за българите на територията на Бесарабия, но и за населението на юг от река Дунав.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *