Научно-практическа конференция „ХРИСТО БОТЕВ – БЪЛГАРСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕР, ПОЕТ И НАЦИОНАЛЕН ГЕРОЙ”

Научното дружество на българистите в Република Молдова

Българско дружество „Възраждане”

 

Научно-практическа конференция

„ХРИСТО БОТЕВ – БЪЛГАРСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕР, ПОЕТ И НАЦИОНАЛЕН ГЕРОЙ”

17 януари 2018 г. (сряда).

Българска библиотека Христо Ботев в Кишинев

Модератор: д.и.н., проф. Николай Червенков

Приветсвени думи:

Петър ВЪЛОВ, посланик на Република България в Република Молдова

Анжела ОЛЪРЕСКУ, директор на Българската библиотека „Христо Ботев”

Доклади:

Христо Ботев – жизнен и творчески път

          Донка ШЕНЕВА, учител в Българския теоретичесн лицей „Васил Левски” в Кишинев

Революционното дело на Христо Ботев

         Николай ЧЕРВЕНКОВ, доктор на историческите науки, професор, председател на Научното дружество на българистите в РМ

Христо Ботев и Бесарабия

          Иван ДУМИНИКА, доктор по история, Институт за културно наследство към АНМ

Публицистиката на Христо Ботев

         Иван ЗАБУНОВ, доктор по история, доцент, председател на Българското дружество „Възраждане”

Симеон Янев за 170-годишния юбилей на Христо Ботев 

        Елена РАЦЕЕВА, доктор по история, доцент, Тараклийски държавен университет „Гр. Цамблак”

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *