НАУЧНА СРЕЩА

   Състоя се среща на председателя на Научното дружество на българистите в Република Молдова, д.и.н. Николай Червенков с ръководителя на библиотеката на цивилизации „Марк Блак“ в гр. Кишинев, д-р Марк Ткачук. Преди всичко проф. Н. Червенков връчи на библиотеката серия от книги по българистика, подготвени и издадени  от дружеството или съвместно с други институции. При това заяви, че и занататък ще бъдат представени българистични издания както от дружеството, така и от колеги в България и други държави. Сподели за дейността на дружеството, като разкри основните му научни и просветителски насоки.

   Същевременно, Н. Червенков напомни и благодари на известния молдавски учен и политик за подкрепата в създаването и развитието на Научното дружество на българистите. Също беше отбелязан неговия значителен принос в откриването на Тараклийския държавен университет „Гр. Цамблак“, мястото му в установяването и развитието на молдовско-български научни връзки.

   От своя страна М. Ткачук благодари за направения подарък от дружеството, като изрази увереност, че представените книги са важни и напълно се вписват в научните интереси на библиотеката и нейните читатели. Директорът на библиотеката подробно разказа за задачите и целите й, разкри мястото й в научното развитие на обществените науки в Кишинев и изцяло в републиката, за приноса й в установяването на връзки със световно известни научни центрове. Н. Червенков има възможност да се запознае със структурата и основните фондове на библиотеката.

  Ръководителите на двата научните центрове в Кишинев бяха единодушни, че  дружеството и библиотеката трябва да имат трайни научни връзки, да разработват съвместни проекти.

                                                                          Пресслужба на НДБ в РМ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *