НАПУСНА НИ ПРОФ. СТЕФАН ДОЙНОВ

   На 19 февруари след продължително боледуване почина изтъкнатият български историк проф. д-р Стефан Колев Дойнов. Името му е свързано с редица задълбочени исторически изследвания в областта на Българското възраждане. Сред тях са многобройни трудове за историята на бесарабските българи, за връзките на българите с Русия, Молдова и Украйна. На първо място е фундаменталното монографично изследване „Българите в Украйна и Молдова през Възраждането (1751–1878). София, 2005”. Този труд, написан въз основа на нови архивни материали, разкрива задълбочено историята на бесарабските българи през този период, видяна и в нови аспекти. Тематика за бесарабските българи присъства и в други книги на учения („Българската общественост и Руско-турската освободителна война (1877–1878) г. София, 1978”; „Българското национално освободително движение 1800–1812 г. 1981”; „Българите и руско-турските войни. 1774–1856. София, 1987”) и в многобройни студии и статии с приносен характера.

   През цялата си научна дейност Стефан Дойнов активно поддържа научно сътрудничество практически с всички историци българисти от Република Молдова. Доста внушително е взаимното използване на научните трудове. Ученият е автор в наши българистични издания, идвал е в Кишинев за участие в научни конфереции и т. н. Като началник на Главно управление на архивите при Министерския съвет на България, той съдействаше на наши колеги при работата им с българските архиви.

  Молдовските българисти ще останат завинаги признателни на българския учен за неговото дългогодишно плодотворно научно внимание към бесарабските българи.

   Да е вечна и светла паметта на проф. Стефан Дойнов! Искрени съболезнования на близките му!

Книгата на проф. Ст. Дойнов за историята на бесарабските българи
Среща, посветена на 120 годишнината от рождението на Васил Левски (от ляво надясно: Иванка Николова, Огняна Маждракова-Чавдарова, Николай Червенков и Стефан Дойнов), гр. Одеса, 1997 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *