МЛАДА БЪЛГАРИСТКА В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА

    От 9 до 11 август републиката посети с изследователска цел Кадри Кехайова от Естония, която учи по магистърска програма в град Регенсбург, Германия. Тя бе съпроводена от съпруга си Петър Кехайов, българин от България, лингвист, специалист по фино-угорски езици. Младата изследователка проучва развитието на българската общност в Молдова в постсъветското пространство.
По препоръка на молдовския преподавател Светлана Сувейкэ изследователите имаха срещи с молдовски българисти, включително и с членови на Научнотото дружество на българистите в Република Молдова. Гостите бяха посрещнати от члена на УС на Научнотото дружество Иван Думиника. Той им съдейства за тяхната работа в Националната библиотека на РМ, организира проучванията им в градовете Твърдица и Тараклия, запозна ги с богатата литература, свързана с историята на бесарабските българи. Той също насочи внимание им на периодичната печат, издавана на време и сега в Кишинев, Тараклия и Одеса.
Кехайова се консултира с председателя на Научното дружество на българистите проф. Николай Червенков, който обърна вниманието и на проблемите, свързани с развитието на българската общност в Молдова на съвременния етап, и то специално за изучаването на родния език и история, направи сравнителен анализ за културно-политическо и икономическо състояние на българите от Молдова и Украйна, определи специфичните аспекти на положението на българите от приднестровското село Паркани. Дружеството подари на гостите редица свои изследвания, сред които е и такова важно издание като «Грек И. Болгары Молдовы и Украины. Библиографический указатель литературы» (2003 г.).
След Кишинев съпругите заминаха на юг на републиката. В Твърдица посетиха кметството и краевеведческия музей. Тук те бяха придружавани отдиректора на Школата по изкуствата Анна Тукан. В Тараклия имаха също среща в кметството, там им бе организирано посещение на Тараклийския държавен университет «Григорий Цамблак».
Благодарение консултациите, срещите и проучванията на терена в Молдова, младите изследователи си заминаха с обемист материал, който ще е им добра основа в научна дейност по избрана тематика.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *