КРЪГЛА МАСА, ПОСВЕТЕНА НА 120-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА УЧЕНИЯ-БЪЛГАРИСТ ИВАН МЕШЧЕРЮК

   В Научно-изследователския център на Гагаузия „М. В. Маруневич” – гр. Комрат се проведе Кръгла маса „Иван Иванович Мешчерюк – учен, мислител, човек”, посветена на 120-годишнината от рождението му. В рамките на тази среща учени от Кишинев и Комрат изнесоха научни доклади, в които отразиха живота, научната и обществената дейност на изтъкнатия българист.

   В кръглата маса активно участваха и членовете на Научното дружество на българистите в Република Молдова, които бяха основни докладчици. Така, д.и.н. Николай Червенков се спря на въпроса за проучванията на И. Мешчерюк относно броя на заддунавските преселници в Бесарабия в първата половина на XIX в. От своя страна, д-р Иван Думиника разказа за работата на И. Мешчерюк над докторската си дисертация: „Българо-гагаузките селища на Буджака. 1808–1856 г.”, която така и не беше завършена, но основните й материали влязоха в неговите трудове. Д-р Виталий Сърф подробно разкри страници от биографията на учения, когато българистът през 60-те години на миналия век беше прикрепен към Института по история на Молдовската академия на науките. Историографски преглед на трудовете, издадени в Република Молдова и  посветени на личността на изтъкнатия учен-българист Иван Мешчерюк направи доц. д-р Диана Никогло.

   Накрая, участниците на Кръглата маса приеха резолюция, в която се препоръчва на  Комратския държавен университет да включи в учебната си програма тема, посветена на научно-изследователската дейност на И. Мешчерюк, а Научно-изследователският център на Гагаузия да разгледа въпроса за преиздаване на значимите трудове на учения. Също така, беше изказано предложение административните органи на автономията да приемат решение  за увековечаване паметта на И. Мешчерюк.

Пресслужба на НДБ в РМ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *