„…И ВСЕ ПАК СМЕ БЪЛГАРИ“

   Под такова название беше издадена в София книгата на Юлияна Ганева, която е известна сред българистите в Молдова като  командирован преподавател от България в Българския лицей „Васил Левски“ (2001–2003 г.). След Кишинев тя е командирована като преподавател в училището в село  Болгарка,  Алгински район, Актюбинска област, Казахстан (2009–2013 г.).  От самото начало по време на работата в това село Ю. Ганева събира материал за неговата история, бита и култура на жителите му.

   Всичко това обобщава в книгата си, която е илюстрирана с доста снимки от миналото, както и от съвременния живот на селото.  Селото е основано в 1908 г. от преселници,  основно от бесарабското село Копчак (сега е в Гагауз-Ери), както и от други съседни села. Наред с тях в селото живеят и казахи, украинци, руснаци и други народности.  Дори не знаейки българския език, преселниците от Бесарабия и досега се самоопределят   като българи. Така определят и своята култура, бит, традиции, които подробно са представени в книгата.  Това са сватбени, календарни  обреди, кухня, семейни обичаи, светски и религиозни празници и т.н. Представени са  историята на училището, библиотеката,  самодейните колективи, специално ансамбъл «Вяра». Интерес представляват биографиите на отделни  известни личности. Включен е и списъкът на българи, репресирани по време на «национална операция» през 1938 г., а също се посочват участниците на Велика отечествена война.

    Книгата е издадена от Държавната агенция за българите в чужбина, която организира презентацията й на 3 ноември в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН. Изказалите се директорът на института доц. д-р Петко Христов, директорът на Дирекцията към ДАБЧ Калоянка Димитрова, етнологът д-р Галин Георгиев, д.и.н. Николай Червенков високо оцениха приноса на книгата, с която се продължава проучването на преселниците от Буджака в отдалечените региони на Казахстан, Сибир, Далечния Изток. Авторката подробно разказа за подготовката  на тази работа, представи видео- и фотоматериал за българите в Казахстан.

Cнимката е на Центъра на бесарабските българи в България

                                                        Прес-службата на НДБ в РМ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *