ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ ПОРЕДЕН БРОЙ НА ГОДИШНИКА НА „ТДУ „ГР. ЦАМБЛАК”

Към 10-годишния юбилей на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак” в началото на октомври 2014 г. излезе от печат поредния брой на университетската поредица: DunăreaNistru. Anuar. V.ІІІ./Дунав-Днестър. Годишник. Т. ІІІ. Гл. ред. Н. Червенков. Chisinau, 2014. 303 p., в който се разглеждат различни българистични аспекти.

                                                                КЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ

    В годината, когато Тараклийския държавен университ „Григорий Цамблак“ отбелязва 10-годишнита от създаването си, излези от печат пореден – трети випуск на „Годишника на Тараклийския държавен университет „Гр. Цамблак“.

    Основно е съхранена структурата и задачите на поредицата, като са представени тематично материали по специалностите, които подготвя университета. Повечето автори са наши сътрудници. За първи път е открита и рубрика на статии, подготвени от студенти. Това са доклади на студенски конференции, които редовно се провеждат в увиверситета в навечерието на Деня ва славянската култура.

     Всичко това отговаря на все по-активната позиция на ръководството на университета – преподавателите и студентите да се включват колкото може по-активно и по-нашироко в научно-изследователската дейност. В тази посока през последните години се прави много. Практически всички млади сътрудници придобиха магистърска степен, започнаха до следват докторантура. При това сътрудниците публикуват статии в републикански и международни списания в България, Русия и Украйна. Особено е важно, че вече издаваме научни монографии, художествени и публицистични произведения. Редовно се провеждат научни конференции по различни хуманитарни насоки, много ценен научен материал е предобит от археологически, етнографски и социологически експедиции, а също в процеса на създаването на музея на културното наследие на бесарабските българи към университета.

            Същовременно продължаваме да привличами в нашето издание колеги от страната и чужбина. Сред тях са сътрудници на Молдовския държавен университет, Кахулски държавен университет „П. Хаждеу“ и Института за културно наследство към Академията науките на Молдова, както и от Института за исторически изследвания на БАН в лицето на известен изследовател на бесарабските българи, старши научен сътрудник д-р Браговест Нягулов, които редовно сътрудничат, работят върху проблеми, по които се провеждат изследвания в Тарклийския дъртавен университет „Гр. Цамблак“.

            Благодарим всичките автори, надяваме се, че този том, както и предишните, ше предизвика интерес на колегите, на всички тези, които се интересуват от научна дейност на университета. Очакваме нови интересни материали, както от сътрудниците на университета, така и от колеги от страната и чужбина.

                                                                                                  Редакционна колегия

IMG_4177

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *