Управителен съвет

Управителен съвет на Научното дружество на българистите в Републики Молдова

1.​ Д-р Иван ДУМИНИКА – и. д. председател

2. Д-х.и.н. Николай ЧЕРВЕНКОВ

3.​ Доц., д-р Надежда КАРА

4.​ Зоя КАСАПОВА – секретар

5.​ Д-р Андрей ПРОХИН

6.​ Доц., д-р Елена РАЦЕЕВА

7.​ Надежда ДИМИТРОВА

и. д. Председсател на Научното дружество на българистите

Иван Иванович ДУМИНИКА роден е на 1 август 1988 г. в с. Твардица, Тараклийски район, Република Молдова. Завърши гимназия (2004 г.) и лицей (2007 г.) в родното си село. След това учи на историческия факултет на Молдовския държавен университет (2007−2010) и Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” (2010−2014). През 2014 г. във ВТУ защити дисертация: „Българските преселници в Бесарабия в края на XVIII − първата половина на XIX век в историографията”. Получи образователна и научна степен доктор по история. От 2013 г. работи като научен сътрудник в групата „Етнология на българите” в Центъра по етнология на Института за културно наследство към Академия на науките на Молдова. Научните интереси са насочени към различни проблеми от новата история и културата на българските преселници в Бесарабия от втората половина на ХVІІІ до края на ХIХ век. Автор е на 200 научни статии, 4 научни монографии.

ЧЕРВЕНКОВ Николай Николаевич

   Николай Николаевич ЧЕРВЕНКОВ е роден на 2 януари 1948 година. Завършва историческия факултет на Одеския национален университет „И. Мечников” (1972). С дисертация на тема “Българската емиграция в Румъния и национално-освободително движение в България” (1981) получи степен доктор по история, а после става доктор на историческите науки (доктор-хабилитат) с дисертация на тема „Формиране на българската държавност през Възраждането” (2003). Има научно звание старши научен сътрудник.
От 1972 до 2004 година работи в Академия на науките на Република Молдова, първоначално в Института по история – младши, старши научен сътрудник, зав. отдел „История на Юго-Източните държави”, а после в Института за междуетнически изследвания – водещ научен сътрудник, зав. секция „Българистика”, зам. директор на института. Дълги години е хоноруван доцент в Молдовския държавен университет и Кишиневския държавен педагогически университет „Ион Крянга”. Пръв ректор на открития през 2004 година Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак”. От 2010 годна и до сега е и.д. професор в този ВУЗ. Автор и съавтор на повече от 170 научни трудове, включително монографии, редактор и член е на редколегиите на редица научни издания в Молдова и Украйна.

КАРА Надежда Васильевна

   Надежда Василевна КАРА е родена на 1 януари 1950 година. Завършва филологическия факултет на Кишиневския държавен университет (1972). През 1972 г. завършва Висши курсове за преводачи (българскиезик) в гр. Москва. От 1974 г. работи катопре подавател на катедрата «Руски език» в Кишиневския държавен университет. През 1980-1983 г. завършва аспирантура в Ленинградския държавен университет, защитава докторска диссертация по филология на тема «Език и стил на поученията на Теодоси Печерски». От 1984 до 2007 година работи на катедрата по руска филология на Кишиневския държавен университет като доцент. През 1992 – 1994 г.завършва екстернат по българска филология във Великотърновския университет. От 2007 г. работи като старши научен сътрудник в Института за културно наследство на АНМ, където от 2013 г. завежда сектор «Етнология на българите». От 1989 до 2012 г. е хоноруван доцент в Държавния педагогически университет «И. Крянгъ». Автор и съавтор на повече от 50 научни трудове, до 30 учебници и учебни помогаала по български език и литература.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *