ЗАПОЗНАВАНЕ С ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО НА БЪЛГАРИСТИТЕ

 Управителният съвет на Културно-просветно дружество за връзки с бесарабските и таврийските българи „Родолюбец“ проведе  специално заседание, посветено на 25-годишнината от създаването на Научното дружество на българистите в Република Молдова. Председателят на дружеството д.и.н. Николай Червенков характеризира дейността  през тези години. Специално се спря на издадените монографии и сборници, посветени на миналото и настоящето на бесарабските българи. При това подчерта, че за тези години самостоятелно или с участието на други институции са издадени повече от 40 книги. Беше подчертан приносът на дружеството в различни обществени и културни прояви: откриване на паметници, съдействие за създаване на български учебни институции, подготовка на специалисти в областта на българистиката, помощ на краеведите в проучване на българските селища в републиката – изобщо подкрепа на различни инициативи за българското развитие в Република Молдова. Председателят благодари за разбирането и помощта от страна на много български държавни и обществени институции, преди всичнао от Посолството на България в Република Молдова, Общобългарския комитет „Васил Левски“ и Дружество „Радолюбец“.

 От своя страна съпредседателят на „Родолюбец“ д-р Галин Георгиев  благодари за сътрудничеството, което се осъществява много години,  между Научното дружество на българистите и Дружество „Родолюбец“.  То се изразява в провеждане на съвместни научни конференции, в участие в печатни издания, в провеждане на съвместни патриотични прояви. Изказаха се и други, които подчертаха големия принос на дружеството за съхраняването на българщината в Молдова. На срещата беше констатирано, че има още доста направления и форми за по-нататъшно развитие  на взаимното сътрудничество между тези български организации от Молдова и България.

 

 

                                                                  Пресслужба на НДБ в РМ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *