ГРАД ТАРАКЛИЯ ОФИЦИАЛНО ПОЛУЧИ ГЕРБ И ФЛАГ

   На 16 февруари 2022 г. от Президента на Република Молдова беше издаден Декрет за регистрация на официалните символи на град Тараклия (герб и флаг) в Общия държавен гербовник. Указът беше публикуван в поредния брой на „Monitorul Oficial” („Официален Монитор”, № 53-59) и встъпи в сила на 25 февруари 2022 г.

  Авторите на герба и знамето са известни специалисти в областта на историята и хералдиката: главен държавен хералдист, доктор по история Силвиу Андриеш-Табак и доктор на историческите науки Иван Думиника (двамата са членове на Национална комисия по хералдика към Президента на Република Молдова). Използвани бяха и идеите на Антон Кеосе – художника, който вече не е с нас. Графичното оформление на герба е работа на тараклийския художник Петър Великсар.

   ГЕРБЪТ на град Тараклия е изобразен върху червен щит, увенчан със сребърна градска корона с пет кули. Щитът изобразява златен лъв, който държи рало в лапите си. Елементите, изобразени на герба, имат свое собствено символично значение. Лъвът е основният хералдически символ на българската държава и е основната етническа емблема на българите. Той отразява неразривната духовна връзка между жителите на града и историческата им прародина. Движението на лъва от ляво на дясно (от дясната хералдическа страна наляво) символизира преселването на българите от запад на изток – пътят от България към Бесарабия.

   Ралото символизира полагането на пътя, труда и плодородието. То отразява и основния поминък на българските заселници в Тараклия – земеделие. Наличието на този символ се дължи на факта, че именно българите разработиха и въведоха т. нар. „българско рало“, което се приближава до засушливите земи на Буджак.

  В края на щита, на сребърен/бял фон, има лазурна тамга „Тарак”, символизираща факта, че Тараклия е основана на мястото на ногайско селище, където е живял родът Таракли (който е бил част от ногайско племе Кийили). Това племе имало племенен знак (тамга), подобен по форма на гребен (тарак), от който градът носи съвременното си име. Освен това тамгата има семантично значение. Приликата му със славянската буква „Т” предполага първата буква от името на град Тараклия, което придава на този елемент в посочения герб двойно значение.

  Като щитодържатели са изобразени млад момък и момиче, облечени в национални български носии от тараклийския тип. Изображението символизира първите български заселници, основали Тараклия, а също така има за цел да подчертае етническия характер на съвременното население на града. Същевременно изображението показва богатите културни традиции на Тараклия. Елементите на носията отразяват районите, откъдето българите се преселват в Тараклия.

   Под хералдическия щит, върху развиваща се сребърна/бяла лента, личи девизът: „Българският дух е непобедим”, взет от песента „Българи” (автор на текста е Вероника Атева-Шкетиева). Мотото отразява 200-годишната история на българите от Тараклия, живели при различни политически режими: царския период (1812–1918), румънския период (1918–1940; 1941–1944), съветския период (1940–1941; 1944–1991), независима Република Молдова. Въпреки нееднозначността на живота през тези исторически етапи, българите от Бесарабия успяват да съхранят своята духовност: своя роден език, традиции и обичаи.

   ЗНАМЕТО съдържа хоризонтални ивици от зелен, бял и червен цветове. На фона на централния и преобладаващ червен цвят е поставен златен лъв, който държи рало. Изполваната цветова гама отразява цветовете на българското знаме.

  Белият цвят олицетворява мира и свободата, придобити от българите в Бесарабската земя, зеленият – земеделието, червеният – кръвта на българите от Тараклия (майор Олимпий Панов, Павел Панов, Фьодор Дериволков и др.), пролята в борбата за освобождението и независимостта на България от османско иго.

   Червеният цвят преобладава поради факта, че историята на Тараклия е свързана с тежката история на България. Поради репресии българите са принудени да се изселят и чрез войни допринасят за освобождението на историческата си прародина. Червеният цвят преобладава и в народната българска носия на тараклийците.

Пресслужба на НДБ в РМ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *