ГЕРБ И ФЛАГ НА НАУЧНОТО ДРУЖЕСТВО НА БЪЛГАРИСТИТЕ В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА

   На 4 ноември 2016 година в официалния бюлетин „Monitorul oficial” на правителството на Република Молдова беше публикувано решението (№ 1883) на Националната комисия по хералдика за регистрация на герба и флага на Научното дружество на българистите в Република Молдова. Авторите на утвърдените символи са д-р Силвиу Табак, д.и.н. Николай Червенков и д-р Иван Думиника. Идеята е реализирана от художник Юрие Камински.

   Гербът на НДБ представлява изображение на зелен бряст на сребърния фон. Пред бряста е изобразен червен лъв. Елементите, изобразени на герба, имат свое символно значение. Цветовете: бял/сребрист, червен и зелен – са цветовете на българското национално знаме. Те показват кръвната връзка на българите в метрополията и тези от диаспората. Лъвът представлява главния български държавен хералдичен символ. Той е взет от герба на Тараклийския жудец (разработен на 4 декември 2000 година), който повтаря изображението на лъва от емблемата на българските колонии в Южна Бесарабия в състава на Молдовското княжество (1856–1878 г.). Движението на лъва символизира движението на преселниците-българи от запад към изток (от България към Бесарабия).

    Дървото символизира знанието и науката. Присъствие на този символ е свързано с това, че и на печата на Болградската гимназия от 1858 година също е изобразено младо дърво. Точно младото дърво на герба на Дружеството символизира надеждата за плодотворност в научната дейност. Изобразеното дърво е бряст, защото брястът е особен символ в традиционната българска култура и в менталитета на българския народ. Значителна част от молдовските българи са имигрирали тук през първата половина на XIX век от северо-западна и централна България, сега – Сливенска област. Брястът е символно дърво на тази област и е представен на герба на град Сливен. Точно в центъра на града и днес расте бряст, който  има около хиляда години.

   Под герба, също на сребърения фон, е написан девизът на Дружеството: „Знай своя род и език”. Това изречение е взето от известния труд  на Паисий Хилендарски „История славянобългарска” (1762 г.). Девизът отразява мисията на Дружеството – да разпространява сред българите от диаспората знанията за миналото на българите и осъзнаване на важността на запазването на родния им език.

stema-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%8f

Герб на НДБ РМ

   Флагът повтаря изображението на герба на Дружеството (зелен бряст и червен лъв), което е представено на бял фон.

stema-bulgaristica-1-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%8f

Флаг на НДБ РМ

stema-bulgaristica-3

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *