Сп. Български хоризонти

Списание: „Български хоризонти“. Издава Научно Дружество на Българистите в Република Молдова

1

2001/1  (Пълен текст)

 

2

2002/2 (Пълен текст)

 

3

2002/3 (Пълен текст)

 

Image2

2003/4 (Пълен текст)

 

0001

2004/5 (Пълен текст)

 

4

2007/6-7 (Пълен текст)