БЪЛГАРИТЕ ОТ РЕПУБЛИКА МОЛДОВА ОТБЕЛЯЗАХА 200-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГЕОРГИ РАКОВСКИ

   Родолюбивата дейност на известния деец на българското националноосвободително движение Георги Раковски е свързана и с бесарабските българи. Благодарение на неговото съдействие през 1858 г. в Болград е открито Централно училище, което днес носи името на Раковски. Г. С. Раковски водил активна кореспонденция с бесарабските българи, призовавайки някои от тях да се завърнат в българските земи и да помагат за развитието на просветното дело.

    Българският възрожденец няколко пъти е бил в Бесарабия. По време на подготовката на въоръжени чети за българските земи през 1866 г., заедно с войводата Панайот Хитов, Раковски събира в Бесарабия материални средства. Двамата посещават Кубей, Кишинев и около два месеца пребивават в Киприяновския манастир, който по онова време принадлежи на Светогорска Зографска света обител. Именно в този манастир революционерът започва подготовката за създаване на статута на „Временното народно българско тайно гражданско началство” и разработването на „Временния закон за народните горски чети”.

   Бесарабските българи и днес пазят паметта за този виден българин. В културния център на българите в Република Молдова и Украйна – гр. Болград, пред Болградската гимназия, която, както отбелязахме по горе, носи името на Раковски, е открит бюст-паметник в чест на патриарха на българското националноосвободително движение.

   Тази година Научното дружество на българистите в Република Молдова ще открие в Киприяновския манастир вече приготвената мемориална плоча с надпис на румънски и на български език, който гласи: „В памет на пребиваването в Киприяновския манастир на известните дейци на Българското възраждане Георги Раковски и Христо Ботев”. 

   Също така по инициатива на Научното дружество на българистите в деня, когато чествахме 200-годишнината от рождението на Г. Раковски, в центъра на българите в Молдова – гр. Тараклия е открита мемориална плоча с думите на възрожденеца: „Бащино огнище не забравяй, стари обичаи не презирай!”.

   В същия ден в Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак” е организирана кръгла маса. В рамките на научното мероприятие учените българисти от Република Молдова изнесоха съобщения, посветени на Г. С. Раковски. Д.и.н. Николай Червенков се спря подробно на въпросите за връзките на Георги Раковски с бесарабските българи. Д.и.н. Иван Думиника разкри мнението на Раковски относно ролята и мястото на Русия в преселването на българите. От своя страна, доц. Елена Рацеева обърна внимание на книжовната и писателската дейност на Раковски. Преподователят в Тараклийския университет д-р Николай Тодоров направи обстоен анализ на тезата на Раковски за автохтонния балкански произход на българския народ. Накрая д-р Васил Кондов разказа за отношението на Г. Раковски към изграждащия се новобългарски книжовен език.

   На 15 април научните мероприятия продължиха в Кишинев. Тук в  библиотека „Христо Ботев” се проведе научна онлайн конференция „200 години от рождението на българския революционер Георги Раковски”. Научното мероприятие се проведе на високо ниво. С приветсвени думи към участниците се обърна извънредният и полномощен посланик на Република България в Република Молдова г-н Евгени Стойчев. Посланикът подчерта, че конференциите, кръглите маси, които са посветени на живота и делото на Раковски, имат за цел издигането на патриотичното възпитание на подрастващото поколение и съхраняване на българската национална идентичност и родова памет. От своя страна, д.и.н. Николай Червенков, първи председател на Научното дружество на българистите, отбеляза, че основна цел на Дружеството при провеждането на такива форуми е „не толкова да се разкрие нещо ново, колкото да се запознават сънародниците с исторически видни личности и събития на България, както и те да бъдат популяризирани“.

   В рамките на научната конференция учените разкриха различни аспекти от живота и дейността на великия български революционер. От прозвучалите съобщения е редно да отбележим тези, изнесени от Емилия Банкова „Георги Раковски като етнограф и фолклорист”, д-р Любомира Жакоте „Възрожденските идеи на Георги Раковски в поемата «Горски пътник»”. В конференцията взе участие и гост от България – д-р Катерина Данаилова (преподавател в училище „Вела Благоева”, гр. Велико Търново), която анализира публицистичните творби на Г. Раковски.

   Надяваме се, че в бъдеще родолюбивото дело на Георги Раковски ще продължи да се популяризира не само в пределите на България, но и сред сънародниците от чужбина.

Пресслужба на НДБ в РМ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *