ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА МОНОГРАФИЯ ЗА ТРАДИЦИОННАТА КЪЩА НА БЪЛГАРИТЕ В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА

   В българската библиотека „Христо Ботев“ в Кишинев се състоя презентация на книгата „Човекът в къщата – къщата в живота

Прочетете повече

ЮБИЛЕЙ НА НАУЧНОТО ДРУЖЕСТВО НА БЪЛГАРИСТИТЕ В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА – 30 ГОДИНИ ОТ НЕГОВОТО СЪЗДАВАНЕ

Николай ЧЕРВЕНКОВ, доктор на историческите науки,  почетен председател на НДБ в РМ    На 19 февруари 1994 година беше регистрирано

Прочетете повече

БЪЛГАРИТЕ В КИШИНЕВ ОТБЕЛЯЗАХА 176 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ХРИСТО БОТЕВ

   Традиционно мероприятието се проведе до паметника на Христо Ботев, който се намира в сектора Център на молдовската столица. Тук

Прочетете повече

НЕПЕНСИОНИРАНИ(ТЕ) БАРБАРИЗМИ – КРЪПКИ ВЪРХУ ПРЕЖИВЯНОТО (Поглед върху две книги на Георги Барбаров)

   Георги Барбаров е един от най-разпознаваемите представители на българската бесарабска интелигенция. Присъствието му в културния живот на Молдова и

Прочетете повече

В КОМРАТ СЕ СЪСТОЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА КНИГАТА „ЦЪРКОВНИЯТ ЖИВОТ НА БЪЛГАРИТЕ В БЕСАРАБИЯ”

   В Комрат се състоя презентация на монографията „Църковният живот на българите в Бесарабия (1812–1918)” на Иван Думиника, доктор на

Прочетете повече